ï»? 引而不发是什么意思_引而不发怎么读_拼音_典故_解释

【引而不发ã€?基本信息(拼éŸ?读音等)

【引而不发】的意思和解释

【引而不发】是什么意思(来源:成语词典版ï¼?/div>
词典附录
 • 修订本参考资料:拉开弓弦而不射箭。语出孟子˙尽心上:君子引而不发,跃如也。后用以比喻善于启发诱导,使其跟从学习,或准备妥当,伺机而行动。明˙焦竑˙玉堂丛语˙卷一˙文学:李西涯问康斋以下学上达之义。康斋曰:未论上达之妙,且言下学。其言引而不发,至言也。清˙薛福成˙论俄罗斯立国之势:沈机观变,引而不发ã€?/li>
【引而不发ã€?是什么意思(来源:辞典修订版ï¼?/div>
 • 拉开弓弦而不射箭。语出《孟子.尽心上》:「君子引而不发,跃如也。」后用以比喻善于启发诱导,使其跟从学习,或准备妥当,伺机而行动。明.焦竑《玉堂丛语.卷一.文学》:「李西涯问康斋以『下学上达』之义。康斋曰:『未论上达之妙,且言下学。』其言引而不发,至言也。」清.薛福成〈论俄罗斯立国之势〉:「沈机观变,引而不发。ã€?/li>

【引而不发ã€?图片鉴赏

引而不å? /></div>
              </div>
            </div>
              
          </div>
          <div class=

相关词语
引组è¯?/a>ï¼?/div>
500²ÊƱÍø